Fundacja
Home

O nas

Celem fundacji jest:
 • Promocja zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej
 • Inicjowanie i wspieranie działań służących poprawie poziomu edukacji żywieniowej obywateli podczas działań lokalnych i internetowych
 • Poszerzanie i wspieranie rozwoju wiedzy specjalistów, lekarzy oraz osób zajmujących się szeroko pojętą ochroną zdrowia
 • Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia
 • Promowania aktywności fizycznej w rozwoju człowieka
 • Popularyzacja zdrowych przepisów dietetycznych
 • Organizowanie konsultacji ze specjalistami
 • Wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych

Rozwijamy kompetencje

dietetyków

Połączenie wiedzy z praktyką to wartość, którą wypracowaliśmy na przestrzeni lat podczas setek szkoleń i tysięcy godzin pracy z pacjentami. Kochamy to co robimy i zdobywamy w tym uznanie. Przekonaj się, co nowego możesz się nauczyć i rozwijaj swoje kompetencje. Korzystaj ze sprawdzonych materiałów opracowanych przez dietetyków-praktyków.

Realizujemy zadania poprzez:
 • Inicjowanie, wspieranie, promowanie i realizacja działań służących promocji i ochronie zdrowia, aktywności fizycznej, promocji kultury oraz wspieranie edukacji w szczególności za pośrednictwem Internetu oraz działań lokalnych
 • Organizowanie kampanii edukacyjnych/społecznych/specjalistycznych, szkoleń, konferencji, targów, paneli dyskusyjnych i innych spotkań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz aktywności fizycznej, promocji kultury i wspieranie edukacji w szczególności dla obywateli, jak również dla specjalistów branżowych
 • Współpracę z uczelniami wyższymi, towarzystwami naukowymi, wszelkim placówkami edukacyjnymi, instytucjami rządowymi, pozarządowymi, samorządowymi, biznesowymi i innymi podmiotami oraz mediami w celu wspierania projektów dotyczących rozwoju i popularyzacji celów Fundacji
 • Organizację i promocję specjalistycznych, branżowych szkoleń oraz paneli dyskusyjnych, pisanie specjalistycznych artykułów dotyczących ochrony zdrowia mających na celu podnoszenie kompetencji przyszłych i obecnych dietetyków w szczególności za pomocą Internetu
 • Promocję i pozyskiwanie uczestników za pośrednictwem Internetu na darmowe szkolenia podnoszące kwalifikacje i kompetencje dietetyków
 • Organizowanie i finansowanie imprez mających za zadanie promowanie zdrowego stylu życia, promowanie kultury oraz wspieranie edukacji
 • Prezentacje, wystąpienia publiczne, happeningi, konferencje prasowe, szkolenia i seminaria naukowe na temat zdrowego trybu życia, kultury i edukacji